Janne Ojala

peruss_logo_rgb
flag-of-finland-g1c2ae0246_1280

Pelastetaan Suomi

Olen 50-vuotias auto- ja kuljetustekniikan insinööri Pohjois-Pirkanmaalta Kihniöstä. Minulla on 20-vuotinen työura kansainvälisen teknologia-alan yrityksen tuotekehityksessä. Yli 10 vuotta olen toiminut myös Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä ja yrityksen EWC-edustajana. 

 Suomalaisten on voitava elää turvallista elämää omassa kotimaassaan, pelkäämättä kulkea yksin. Heidän on tultava toimeen palkallaan ja saatava laadukkaat koulutus- ja sotepalvelut vastineeksi maksamilleen veroille. 

Olen aluevaltuutettu (vara) ja monipalveluvaliokunnan jäsen, maakuntavaltuuston varajäsen, kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen sekä kunnanhallituksen edustaja teknisessä lautakunnassa. Olen myös jäsen poliisiasianneuvottelukunnassa, Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n hallituksessa sekä edustajana Satakunnan korkean teknologian säätiössä. 

Harrastuksiini kuuluu riistanhoito, metsänhoito, moottoripyörät, ulkoilu ja karaoke. Maaseudulla syntyneenä, kaupungissa asuneena maailmankiertäjänä osaan arvostaa Suomea ja puolustaa sen kansan parasta.

Teemat

1.
Energian omavaraisuus

Toimivan yhteiskunnan perustarve on riittävä ja kohtuuhintainen energia ympäri vuoden. Uusiutuva turve, hake ja biokaasu ovat kotimaista energiaa, mikä on tärkeää valtakunnallisesti huoltovarmuudelle.

2.
Suomen kansan hyvinvointi

Maa on pidettävä kokonaan asuttuna ja elinkustannukset (ruoka, liikkuminen, asuminen) kohtuullisina. Toissijaisista kustannuksista on ohjattava säästyneet resurssit lisäämään suomalaisten hyvinvointia

3.
Kansalaisten turvallisuus

On taattava kansalaisille turvalliset elinolosuhteet haastavissakin tilanteissa, ja tarvittava lainsäädäntö sisäisiä ja ulkoisia uhkia varten sekä valvovat viranomaiset riittävine resursseineen.

Ota Yhteyttä

Scroll to Top